Ciljevi Društva

  • organizirati aktivnosti radi okupljanja svojih članova i tvrtki koje se bave planiranjem, projektiranjem, financiranjem, kao i drugih korisnika i suradnika, te pravnih subjekata koji svojim radom doprinose kvaliteti investicijskog projektiranja,
  • poticati interes i potrebu svojih članica da aktivno u tvrtkama utječu na stvaranje javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja, kako bi ova djelatnost što više doprinijela  napretku gospodarstva u Hrvatskoj,
  • raditi na stručnom osposobljavanju, te organizirati tečajeve, seminare i druge oblike edukacije,
  • organizirati stručne sastanke, simpozije, kongrese i druge oblike znanstvenih skupova, samo ili u suradnji sa srodnim udrugama, radi analize i primjene optimalnih rješenja, postizanja što boljih gospodarskih rezultata i primjene najsuvremenijih tehnika i metoda rada,
  • podizati stručni ugled investicijskih projektanata,
  • inicirati i davati podršku pronalascima i unapređenjima u području koje obuhvaća svojom strukovnom aktivnošću,
  • organizirati i ostvarivati izdavačku i drugu djelatnost kojom doprinosi ostvarivanju svojih ciljeva i  zadataka za potrebe struke