O DRUŠTVU

Hrvatsko društvo investicijskih projektanata je osnovano u cilju promicanja, razvitka i unapređenja teorije, prakse i izrade investicijskih, razvojnih i strateških projekata, koristeći pri tome europska i svjetska dostignuća, te očuvanja i podizanja kvalitete investicijskog projektiranja.

Hrvatskog društva investicijskih projektanata je utemeljeno 1997. godine, kao neprofitno, nestranačko i nevladino strukovno udruženje, koje djeluje u Republici Hrvatskoj.

Svrha osnivanja i trajni cilj Društva je stalno podizanje stručne razine i ugleda investicijskih projektanata, kako bi se povećao doprinos struke gospodarskom i društvenom napretku Republike Hrvatske.

Članstvo u Društvu je dobrovoljno. Potencijalni član treba položiti stručni ispit, dobiti Diplomu i biti upisan u Registar ovlaštenih investicijskih projektanata, te prihvatiti Statut i Kodeks etike Društva.

Ovlašteni investicijski projektanti djeluju na tržištu i pružaju konzultantske usluge potencijalnim domaćim i stranim naručiteljima.