Etika Društva

STANDARDI I NAČELA

  1. Odgovornost

Ovlašteni investicijski projektant obavljat će poslove investicijskog projektiranja odgovorno pridržavajući se zakona Republike Hrvatske, Kodeksa i obveza proizašlih iz ugovora s korisnicima njegovih usluga.

  1. Povjerenje

Povjerenje je ključno za uspješan odnos između korisnika usluge i investicijskog projektanta. Standardi profesionalnog ponašanja moraju biti obostrani. Investicijski projektant ima etičku obvezu da djeluje u najboljem interesu za korisnika, dati savjet koji najbolje odgovara vašim ciljevima, pa čak i objasniti da su vaši ciljevi možda i nerealni. Ovlašteni investicijski projektant ima dužnost čuvati sve dobivene podatke u tajnosti, osim uz suglasnost korisnika usluge ili po nalogu suda.

  1. Dostojanstvo

Radi održavanja i povećavanja povjerenja javnosti u rad i ponašanje investicijskih projektanata, ovlašteni investicijski projektant izvršavat će sve svoje profesionalne obveze s najvećim dostojanstvom,  odgovornošću te osjećajem za moral i poštenje.

  1. Objektivnost i neovisnost

Da bi ovlašteni investicijski projektant mogao odgovorno obavljati ono što javnost i neposredni korisnici njegovih usluga očekuju, nužno je da ostvari takav stupanj neovisnosti koji će mu osigurati mogućnost nepristranog djelovanja, izbjegavanja sukoba interesa, objektivne spoznaje činjeničnog stanja i tumačenja tog stanja isključivo prema vlastitoj profesionalnoj savjesti.

  1. Stručnost i profesionalnost

Ovlašteni investicijski projektant će održavati stručne i etičke standarde investicijskog projektiranja, usavršavati metode svog djelovanja, sticati nova potrebna znanja radi trajnog podizanja kvalitete  svojih usluga  te u svim svojim aktivnostima pokazati najveću stručnost.

U slučaju nepoznavanja određene problematike, investicijski projektant će predložiti stručanjaka za određeno područje.

S obzirom na uvjete dobivanja certifikata, ovlašteni investicijski projektant je prošao edukaciju i raspolaže potrebnim znanjima za izradu investicijske studije za projekat iz bilo koje gospodarske grane.

  1. Obuhvat i priroda usluga

Ovlašteni investicijski projektant obavljat će poslove u okviru investicijskog projektiranja za koje je osposobljen, primjenjujući pritom općeprihvaćene etičke i stručne standarde.

Ovlašteni investicijski projektant smije koristiti usluge vanjskih suradnika i o tome će obavijestiti korisnike svojih usluga.

U pružanju svojih usluga ovlašteni investicijski projektant djelovat će samo snagom svojih stručnih argumenata.

  1. Odnos prema ostalima

U svom djelovanju ovlašteni investicijski projektant će trajno njegovati i unaprijeđivati svoje odnose prema javnosti, korisnicima svojih usluga, pripadnicima struke investicijskog projektiranja i ostalima.

Odnosi  prema ostalima temeljit će se na zaštiti interesa svih subjekata među kojima su uspostavljeni odnosi, međusobnom poštovanju i uvažavanju, izbjegavanju sukoba, međusobnoj pomoći i čuvanju poslovne tajne.